Perukirjoitus ja perinnönjaot

Perunkirjoitukset

Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja. Perukirjan tarkoituksena on laatia selvitys kuolinpesän tilasta, perukirjan perusteella verottaja toimittaa perintöverotuksen. Perunkirjoitus tulee toimittaa kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta.

Perinnönjako

Perunkirjoituksen jälkeen voidaan toimittaa perinnönjako. Perinnönjaossa perukirjassa eritellyt kuolinpesän varat jaetaan perukirjan perusteella perimyskaaren määrämällä tavalla. Perinnönjaossa laaditaan jakokirja jota tarvitaan esimerkiksi omaisuutta realisoidessa ja pankissa asioidessa.

Kysy lisää…